MENȚIUNI 
JURIDICE PRIVIND SITE-UL WEB AL LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA 

 

Editor  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Societate pe acțiuni simplificată cu un capital social de 22.987.907,05 EUR 
Sediul central: 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE 
RCS Nanterre B 319 137 576 
TVA intracomunitar: FR42319137576 
Tel.: +33 (0) 5 63 58 88 00 
Email: contact.aderma@pierre-fabre.com

Director de editare PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Dezvoltator
SMILE Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 814.314 EUR. 88 
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers-sur-Seine 
RCS Nanterre 378 615 363 

 

Hébergeur 
PLATFORM.SH Societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 510.747,00 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paris 
RCS Paris B 521 496 059
Tel.: +33 (0)1 40 09 30 00 
E-mail: customercare@platform.sh

 

Credite 
Design, creație: WIDE Design, conținut editorial, fotografii/videoclipuri: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE ALE SITE-ULUI WEB AL LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA

 

ARTICOLUL 1 - SCOPUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE DE UTILIZARE 

Prezentele condiții generale de utilizare (denumite în continuare „CGU") au ca scop definirea condițiilor de utilizare și de acces la site-ul web aparținând LABORATOIRES A-DERMA (denumit în continuare „LABORATOIRES A-DERMA"), marcă aparținând PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (denumită în continuare „PFDC"), pe care utilizatorii (denumiți în continuare „utilizatori") le acceptă exclusiv prin utilizarea site-ului web.

 
În cazul în care utilizatorii nu le acceptă, LABORATOIRES A-DERMA le solicită să părăsească site-ul web. 

CGU sunt supuse legislației franceze și pot fi modificate în orice moment și fără notificare prealabilă. Utilizarea și consultarea site-ului web sunt limitate la scopuri personale și necomerciale. 

În general, utilizatorul este de acord să nu utilizeze integral sau parțial site-ul web în scopuri ilegale (drepturi de autor) sau care contravin acestor CGU. 

Prin vizitarea site-ului web, utilizatorul este de acord să respecte CGU, așa cum sunt afișate la data consultării. 

CGU sunt aplicabile oricărui utilizator care se conectează la site-ul web. 
 
 

ARTICOLUL 2 - DESCRIEREA SITE-ULUI WEB 

Site-ul poate fi accesat numai online la următoarea adresă:

https://www.aderma.ro și numai de către utilizatorii care locuiesc în Franța metropolitană (inclusiv Corsica). 

Site-ul a fost creat pentru a vă oferi informații despre LABORATOIRES A-DERMA (fișe de produs, fișe de consiliere, concursuri, buletine informative etc.), precum și pentru a vă prezenta în întregime diferitele game de produse LABORATOIRES A-DERMA. Site-ul web include informații necontractuale despre LABORATOIRES A-DERMA, cu scopul constant de a descrie toate produsele sale, dar fără nicio dorință de a oferi spre cumpărarea directă un produs sau serviciu (cu excepția cazului în care se specifică în mod expres contrariul) (denumite în continuare în continuare „servicii"). 

Dacă aveți sub șaisprezece (16) ani, declarați că ați primit autorizația părinților sau a reprezentanților dvs. legali de a furniza LABORATOIRES A-DERMA informațiile dvs. cu caracter personal pentru a accesa site-ul web, precum și pentru a primi comunicări trimise de LABORATOIRES A-DERMA. 

Site-ul web este finanțat în întregime de PFDC. Site-ul web nu constituie o ofertă contractuală și nu include nicio formă de publicitate. 

În măsura în care site-ul web este actualizat, ținând cont de toate activitățile, se poate întâmpla ca unele informații, servicii sau anunțuri noi să nu mai fie valabile în momentul distribuirii lor sau să fie pur și simplu depășite. LABORATOIRES A-DERMA nu poate garanta, deși depune toate eforturile necesare, că toate informațiile și serviciile de pe site-ul web sunt perfect actualizate. 

LABORATOIRES A-DERMA nu garantează acuratețea și caracterul complet al informațiilor și serviciilor de pe site-ul web. LABORATOIRES A-DERMA va efectua corecțiile necesare. De asemenea, este posibil ca informațiile și serviciile furnizate să fi fost actualizate între momentul în care utilizatorii le-au vizualizat și momentul în care utilizatorii au luat cunoștință de acestea. LABORATOIRES A-DERMA nu garantează în niciun fel că aceste informații sunt corecte, complete și actualizate. 

Utilizarea site-ului web este responsabilitatea exclusivă și deplină a utilizatorului. LABORATOIRES A-DERMA nu va fi responsabil pentru niciun rezultat obținut în urma utilizării site-ului web. 

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, orice nouă caracteristică care îmbunătățește sau extinde unul sau mai multe servicii existente sau orice nou serviciu lansat de LABORATOIRES A-DERMA va fi supus CGU. 
Utilizatorii sunt de acord că serviciul le este furnizat „ca atare". Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul web în conformitate cu scopurile descrise în CGU, să nu deturneze scopurile site-ului web și să nu încerce să deturneze utilizatorii către un alt serviciu. 

 

ARTICOLUL 3 - CONDIȚII DE ACCES LA SITE-UL WEB 

3,1. Pentru a accesa site-ul web, utilizatorul trebuie să dispună de competențele hardware și software necesare pentru a utiliza internetul. Pentru a accesa site-ul web prin intermediul unui computer, tabletă sau telefon mobil (denumit în continuare „dispozitiv"), utilizatorul trebuie să aibă acces la o conexiune de mare viteză pe bandă largă, un abonament telefonic care să permită accesul la internet de pe un computer/tabletă/dispozitiv mobil compatibil, cum ar fi un smartphone (IOS, Android), o conexiune WAP, o conexiune WiFi și/sau 3G/4G. 

Utilizatorul recunoaște că termenii contractului cu furnizorul său de telefonie/bandă largă vor continua să se aplice atunci când utilizează site-ul web. Utilizatorul își va asuma singur toate costurile care pot fi solicitate de către operator în legătură cu accesul la serviciile de internet, adică WiFi, WAP și/sau 3G/4G, pentru utilizarea site-ului web. 
Utilizatorul este de acord să nu interfereze cu buna funcționare a site-ului web, a serverelor, a rețelelor și/sau să modifice, să adapteze, să pirateze site-ul web și/sau să modifice o aplicație sau un site web al unei terțe părți în orice mod care ar putea crea confuzie cu privire la legătura cu site-ul web. 

Utilizatorul este conștient de constrângerile și limitele rețelelor de internet și de telecomunicații și, prin urmare, se angajează: 
• să își protejeze dispozitivul împotriva oricărei forme de virus, tentative de intruziune, acces neautorizat și/sau utilizare de către terți; 
• să asigure condițiile de instalare, operare și întreținere a dispozitivului său necesare pentru buna funcționare a site-ului web. 
 

3. 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR 

Prin utilizarea site-ului web, utilizatorii sunt de acord să se abțină de la: 
• utilizarea site-ului web sau a serviciilor pentru a se angaja în politică, propagandă sau prozelitism; 
• deturnarea site-ului web de la scopul său; 
• desfășurarea de activități ilegale, inclusiv încălcarea drepturilor deținătorilor de texte, fotografii, imagini, texte, videoclipuri etc.; 
• publicitate sau incitarea atenției altor utilizatori pentru a utiliza orice alt serviciu, concurent sau nu; 
• subminarea în vreun fel a funcționării site-ului web; 
• încălcarea legilor privind proprietatea intelectuală; 
• încălcarea legilor și reglementărilor aplicabile. 

Utilizatorilor le este interzis: 
• să descarce, să trimită, să trimită prin e-mail sau să transmită în orice alt mod orice conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, care constituie hărțuire, este defăimător, vulgar, obscen, amenințător pentru viața privată a altora, instigator la ură, rasist sau în orice alt mod inacceptabil; 
• să consulte, să afișeze, să descarce sau să transmită orice conținut care ar fi contrar legilor în vigoare în țara în care este consultat site-ul web și, în special, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală; 
• să încerce să inducă în eroare alți utilizatori însușindu-și numele sau denumirea socială a altor persoane și, mai ales, pretinzând că este un angajat, un moderator, un ghid sau o gazdă sau un afiliat al PFDC și LABORATOIRES A-DERMA; 
• să descarce, să afișeze, să trimită prin e-mail sau să transmită în orice alt mod orice conținut, inclusiv viruși informatici sau orice alt cod, fișier sau program conceput pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software de calculator sau instrument de telecomunicații; 
• să descarce, să afișeze, să trimită prin e-mail sau să transmită în orice alt mod orice conținut care încalcă un brevet, o marcă comercială, un secret comercial, un drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept de proprietate (denumite în continuare în mod colectiv „drepturile") aparținând altora; 
• să perturbe fluxul normal al dialogurilor, să accelereze ritmul de defilare a ecranului astfel încât utilizatorii să nu poată urmări și tasta dialogul sau să comită orice acțiune cu un efect perturbator similar care împiedică capacitatea utilizatorilor de a comunica în timp real; 
• să interfereze cu sau să întrerupă serviciul, serverele, rețelele conectate la serviciu sau să refuze să respecte condițiile, procedurile, regulile generale sau dispozițiile de reglementare aplicabile rețelelor conectate la serviciu; 
• să hărțuiască în vreun fel un alt utilizator sau mai mulți utilizatori; 
• să colecteze și să stocheze orice informație cu caracter personal sau informație de identificare referitoare la alți utilizatori. 

LABORATOIRES A-DERMA sau orice persoană sau entitate desemnată de LABORATOIRES A-DERMA va avea dreptul de a șterge sau de a elimina orice conținut care încalcă termenii prezentului și/sau reglementările în vigoare și/sau care este inacceptabil în orice alt mod. 
Utilizatorii recunosc, de asemenea, că trebuie să dea dovadă de discernământ și să își asume toate riscurile asociate în utilizarea serviciului (serviciilor) sau a site-ului web. 

ARTICOLUL 4 - INFORMAȚII CONȚINUTE PE SITE-UL WEB 
4,1. Informații despre produse și servicii 
Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, produsele și serviciile prezentate pe site-ul web constituie o prezentare generală a gamei de produse LABORATOIRES A-DERMA. Aceste informații sunt oferite doar în scop informativ și necontractual. 

4,2. Utilizarea sfaturilor furnizate pe site-ul web 
Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în cadrul site-ului web. Această dispoziție nu afectează transferul niciunui drept de proprietate atașat informațiilor. Utilizatorilor li se acordă doar o licență de consultare și utilizare a acestor informații, în mod neexclusiv și pentru uzul lor privat. Ca atare, este interzisă copierea sau reproducerea integrală sau parțială a informațiilor prin orice fel de mijloace și pe orice suport, existent sau viitor, traducerea informațiilor în orice altă limbă sau adaptarea acestora. 

LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel de consecințe directe sau indirecte și/sau daune ca urmare a unor informații defectuoase sau piratate. În plus, LABORATOIRES A-DERMA nu își asumă o obligație de performanță, ci mai degrabă o obligație de mijloace pentru a furniza informații și sfaturi care vor fi emise pentru utilizatori. 
În cele din urmă, LABORATOIRES A-DERMA nu oferă nicio garanție explicită sau implicită și nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestor informații sau sfaturi. Acestea sunt furnizate doar în scop informativ. 
Pentru orice fel de informații și/sau preocupări suplimentare, puteți scrie la următoarea adresă: 
Prin e-mail: contact.aderma@pierre-fabre.com  Prin poștă: LABORATOIRES A-DERMA „Les Cauquillous” 81506 LAVAUR CEDEX 
 
ARTICOLUL 5 - PUBLICAREA EVALUĂRILOR ȘI RECENZIILOR ONLINE ALE UTILIZATORILOR 
Site-ul le permite utilizatorilor să se identifice, să utilizeze serviciul de evaluare și recenzie online pentru a publica evaluări și recenzii (denumite în continuare „evaluare(evaluări) / recenzie(recenzii)”) privind produsele LABORATOIRES A-DERMA. Angajații LABORATOIRES A-DERMA/PFDC sau oricare dintre filialele sale nu au dreptul de a trimite evaluări/recenzii pe site. 
 
Fiecare utilizator este responsabil pentru evaluarea/recenzia sa. LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi trasă la răspundere de nicio persoană pentru evaluările/recenziile lăsate de un utilizator. 
 
5,1. Condiții de trimitere a evaluărilor/recenziilor 
Prin publicarea unei evaluări sau a unei recenzii pe site-ul web, utilizatorii declară și garantează că: 
•Evaluarea/recenzia evaluarea/recenzia este în conformitate cu CGU și respectă dispozițiile legale și de reglementare în vigoare; 
• ei au scris evaluarea/recenzia, nu s-au dat drept altă persoană, nu folosesc o adresă de e-mail falsă și nu induc în eroare originea evaluării/recenziei; 
• evaluarea/recenzia este opera lor originală și nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți; 
• tot conținutul publicat este adevărat și precis. 
 
De asemenea, utilizatorii declară și garantează că nu vor trimite niciun fel de conținut: 
• care i-ar putea identifica (de exemplu, nu folosesc numele complet, ci doar prenumele sau un „pseudonim"); 
• care conține informații (inclusiv prețuri) despre concurenții LABORATOIRES A-DERMA sau despre produsele acestora (inclusiv alți producători și/sau distribuitori și/sau furnizori de produse cosmetice și în legătură cu frumusețea/sănătatea părului); 
• care nu are legătură cu niciun produs LABORATOIRES A-DERMA prezentat pe site-ul web; 
• pentru care primesc compensații de la o terță parte sub orice formă; 
• care poate fi considerat o reclamă sau un material promoțional sau orice altă formă de solicitare; 
• care face referire la informații de pe alte site-uri web, URL-uri, adrese de e-mail, informații de contact sau numere de telefon; 
• care conține un virus informatic sau orice alt fișier cu potențial perturbator sau dăunător sau instrucțiuni privind modul de creare a unui astfel de virus, program sau fișier; 
• care ar putea fi considerat defăimător, amenințător, abuziv, injurios, răuvoitor, care incită la violență sau la ură, vulgar, indecent, care încalcă în vreun fel viața privată sau drepturile intelectuale; 
• care ar putea fi considerat ca fiind o solicitare sau o furnizare de diagnostice sau sfaturi legate de probleme medicale, psihologice, juridice, financiare etc. 
 
5,2. Controlul, publicarea și modificarea evaluărilor și recenziilor 

  • Caracteristici de control 
  • Pentru orice publicare din partea LABORATOIRES A-DERMA. 
  • În termen de maximum două (2) luni de la data trimiterii de către utilizator. 
  • Respingerea publicării 

LABORATOIRES A-DERMA își rezervă dreptul de a refuza publicarea oricăror evaluări/recenzii considerate, la propria discreție, ca încălcând condițiile stabilite la articolul I. 

 
În plus, LABORATOIRES A-DERMA își rezervă dreptul de a nu publica: 
• conținut duplicat; 
• comentarii scrise într-o altă limbă decât cea a site-ului web; 
• orice conținut neinteligibil (în special conținut cu caractere aleatorii și lanțuri de cuvinte). 
 
• evaluări/recenzii publicate 
 
Evaluările/recenziile publicate după moderare vor fi vizibile pe site-ul web pentru o perioadă de trei (3) ani. La sfârșitul acestei perioade, evaluările/recenziile sunt păstrate de LABORATOIRES A-DERMA pentru o perioadă de trei (3) ani. 
Evaluările/recenziile nu vor fi modificate după ce au fost trimise de către utilizator. 
 
5,3. Proprietatea intelectuală 
Pentru orice evaluare(evaluări)/recenzie(recenzii) pe care utilizatorii le trimit pe site-ul web, utilizatorii îi acordă prin prezenta lui PFDC și afiliaților săi și LABORATOIRES A-DERMA o licență gratuită, irevocabilă, neexclusivă, la nivel mondial și pentru o perioadă de trei (3) ani de la publicarea evaluării/recenziei, de a reproduce, reprezenta, utiliza, copia, modifica, adapta, traduce, crea lucrări derivate, integra în alte lucrări, distribui această/acele evaluare(evaluări)/recenzie(recenzii) (integral sau parțial) și de a exploata și/sau încorpora în alt mod acest conținut în orice alt mediu, suport sau tehnologie. 
Utilizatorii recunosc prin prezenta că PFDC, precum și afiliații săi și LABORATOIRES A-DERMA, pot traduce și publica evaluarea(evaluările)/recenzia(recenziile) pe paginile lor de social media partajate și viitoare (fără ca o astfel de listă să fie exhaustivă: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat etc.) și pe orice versiune străină a site-ului său web, inclusiv a site-urilor web ale partenerilor/distribuitorilor. 
Utilizatorii sunt informați prin prezenta că astfel de publicații pot include numele lor (sau pseudonimele, conform recomandărilor de mai sus) folosite pentru a publica evaluarea/recenzia lor. Utilizatorii sunt de acord prin prezenta că evaluările lor pot fi utilizate în asociere cu marca LABORATOIRES A-DERMA și cu logo-urile asociate cu marca LABORATOIRES A-DERMA și în condițiile stabilite în acest paragraf. 
 
5,4. Contact 
Pentru toate sau orice fel de întrebări sau comentarii referitoare la produsele LABORATOIRES A-DERMA sau la utilizarea acestora, utilizatorii pot contacta LABORATOIRES A-DERMA la următoarea adresă: contact.aderma@pierre-fabre.com LABORATOIRES A-DERMA își rezervă dreptul de a transmite opinia dvs. către departamentul de servicii pentru clienți, dacă este cazul. 
 
ARTICOLUL 6 - GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI 
6.1 RESPONSABILITATE 

Utilizarea site-ului web este responsabilitatea exclusivă și deplină a utilizatorilor. Utilizatorii se angajează să utilizeze site-ul web în conformitate cu scopul pentru care a fost creat. 
LABORATOIRES A-DERMA le garantează utilizatorilor o utilizare pașnică a site-ului web și, în special, garantează că site-ul web nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală deținut de o terță parte și că este un conținut original. LABORATOIRES A-DERMA garantează că site-ul web respectă dispozițiile legale franceze în vigoare și standardele industriale aplicabile pentru site-urile web. 

Utilizatorii se angajează să nu introducă în mod voluntar sau chiar involuntar viruși, buguri sau fișiere de orice fel care pot perturba funcționarea site-ului web. În acest caz, aceștia își vor asuma responsabilitatea exclusivă. 
În vederea respectării tuturor, LABORATOIRES A-DERMA poate lua măsuri legale împotriva utilizatorilor rău intenționați. 
Utilizatorul declară și garantează că este pe deplin conștient de caracteristicile și constrângerile internetului și, în special, de faptul că transmiterea de date și informații pe internet beneficiază doar de o fiabilitate tehnică relativă, circulând pe rețele partajate cu caracteristici și capacități tehnice diferite, care perturbă accesul sau îl fac imposibil în anumite momente. 

LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun prejudiciu rezultat în urma conectării la site-ul web sau a utilizării site-ului web de către un utilizator. 
LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi trasă la răspundere pentru erorile, omisiunile, virușii sau rezultatele care ar putea fi obținute prin utilizarea necorespunzătoare a serviciilor sau a informațiilor de pe site-ul web. LABORATOIRES A-DERMA este supusă doar unei simple obligații de mijloace. 

LABORATOIRES A-DERMA și directorii sau angajații LABORATOIRES A-DERMA/PFDC nu pot fi trași la răspundere: 
- pentru orice fel de daune rezultate din conectarea, accesarea sau utilizarea site-ului web; 
- pentru orice fel de daune rezultate direct sau indirect din consultarea site-ului web sau din utilizarea serviciilor disponibile pe acesta; 
- pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din utilizarea site-ului web și, în special, pentru orice pierdere operațională, financiară sau comercială sau pierderea din partea site-ului web a datelor din orice sistem de informații, chiar dacă LABORATOIRES A-DERMA este conștientă de posibilitatea unor astfel de daune. 

În niciun caz LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi considerată responsabilă pentru o pierdere de informații/servicii sau o deteriorare legată de acest serviciu. Orice informație sau serviciu furnizat pe site-ul web nu poate fi interpretat ca un fel de garanție. 
Sub rezerva dispozițiilor legale sau de reglementare aplicabile, LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi ținută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, în special, dar fără a se limita la, pierderea de profit, clienți, date, bunuri necorporale care ar putea apărea ca urmare a utilizării sau a incapacității de a utiliza site-ul web și, în general, orice eveniment legat de site-ul web și/sau de orice site web al unei terțe părți. 

6,2. MODIFICAREA SAU ÎNCHIDEREA SITE-ULUI WEB 
LABORATOIRES A-DERMA se străduiește să mențină site-ul web accesibil 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, dar nu este obligată să facă acest lucru. Prin urmare, LABORATOIRES A-DERMA poate întrerupe accesul, în special pentru întreținere și actualizări. LABORATOIRES A-DERMA nu este în niciun caz responsabilă pentru aceste întreruperi și pentru consecințele care pot rezulta pentru utilizator sau pentru orice terță parte. 
LABORATOIRES A-DERMA își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge site-ul web fără preaviz și fără nicio răspundere de orice fel. Ștergerea sau modificarea site-ului nu poate justifica în nici un fel pentru utilizatori o anumită despăgubire sau alocarea de daune și interese. 

6.3. GARANȚII

Utilizatorii recunosc și acceptă în mod explicit că: 
• Utilizarea site-ului web și a serviciilor se face pe propriul risc. Serviciul este furnizat pe baza unui serviciu „ca atare" și accesibil în funcție de disponibilitatea sa, LABORATOIRES A-DERMA nu oferă nici o garanție explicită sau implicită privind calitatea și compatibilitatea serviciului pentru o anumită utilizare, precum și nerespectarea regulilor de utilizare a serviciului de către utilizatorii săi (această listă nu este exhaustivă). 

• LABORATOIRES A-DERMA nu garantează că site-ul web și/sau serviciile vor satisface așteptările acestora; că acestea vor fi neîntrerupte, rapide, sigure sau lipsite de orice eroare; că rezultatele care pot fi obținute prin utilizarea serviciilor vor fi exacte și fiabile; că calitatea tuturor serviciilor, informațiilor sau a oricărui alt material obținut de către aceștia prin intermediul serviciului va corespunde așteptărilor lor; că defectele software-ului utilizat, dacă există, vor fi corectate. 

• Orice material descărcat sau obținut în orice alt mod în timpul utilizării serviciului se face pe propriul risc. Utilizatorii vor fi singurii responsabili pentru orice deteriorare a computerului lor sau orice pierdere de date care rezultă din descărcarea acestui material. ARTICOLUL 7 - PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, toate elementele care apar pe site (inclusiv, în special, textele, datele, bazele de date, grafica, logo-urile, mărcile, numele, animațiile, imaginile, videoclipurile, sunetele, software-ul și toate celelalte elemente) (denumite în continuare „elemente") sunt proprietatea exclusivă a PFDC și a LABORATOIRES A-DERMA și/sau a terților care i-au acordat o licență, și fac obiectul legislației franceze și internaționale privind drepturile de autor și, mai ales, proprietatea intelectuală. 

Aceste elemente sunt protejate prin drepturi de autor (Droit d'Auteur), drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, baze de date, secrete comerciale și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală. 
Toate drepturile de reproducere, reprezentare și comunicare publică sunt rezervate, inclusiv cele de reprezentare vizuală, fotografică, iconografică sau de altă natură. Reproducerea integrală sau parțială a site-ului web în orice format electronic este strict interzisă, cu excepția permisiunii explicite a directorului de editare. 

Mărcile și logo-urile utilizate pe site au fost brevetate; reproducerea lor ar constitui o încălcare a legii. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate. În conformitate cu articolul L. 122-4 din Codul proprietății intelectuale, orice reprezentare sau reproducere neautorizată în mod explicit, în totalitate sau parțial, prin orice fel de mijloace, este ilegală și constituie o contrafacere sancționată de articolele L. 335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale. 

Utilizatorul nu este autorizat să vândă, să copieze, să închirieze, să comercializeze, să transfere, să cedeze sau să subconcesioneze în alt mod, să modifice, să adapteze site-ul web, să îl fuzioneze integral sau parțial în alt software, să îl traducă, să îl decompileze, să îl dezasambleze sau să creeze orice software sau orice funcție derivată din site-ul web fără permisiunea scrisă explicită a directorului de editare. 

LABORATOIRES A-DERMA îi acordă utilizatorului o licență personală gratuită, neexclusivă, netransferabilă, limitată la uzul privat al acestuia, pentru a accesa, utiliza și vizualiza site-ul web și elementele acestuia. Acest drept este acordat exclusiv pentru uz personal, privat și necomercial și sub rezerva păstrării tuturor avizelor privind reproducerea și drepturile de proprietate intelectuală aferente. Ca atare, este interzisă copierea sau reproducerea totală sau parțială a elementelor prin orice fel de mijloace și pe orice suport, existent sau viitor, traducerea elementelor în orice altă limbă sau adaptarea elementelor. 

Orice altă utilizare a elementelor este strict interzisă și constituie o încălcare a dispozițiilor Codului proprietății intelectuale. 

 

ARTICOLUL 8 - INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

Pentru mai multe informații privind POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL de pe site-ul web, LABORATOIRES A-DERMA invită utilizatorii să consulte următoarele informații: https://www.aderma.ro/politica-de-confidentialitate

 


ARTICOLUL 9 - HIPERLINK-URI

Se reamintește utilizatorului că LABORATOIRES A-DERMA poate furniza linkuri către site-uri și/sau aplicații aparținând sau nu grupului Pierre Fabre. Aceste site-uri web și/sau aplicații sunt independente de site-ul web. 
LABORATOIRES A-DERMA nu editează și nu controlează sursele și conținutul acestor site-uri web sau legăturile acestora cu alte site-uri web și/sau aplicații. 
Legăturile către aceste site-uri web și/sau aplicații nu constituie în niciun fel aprobarea, validarea sau aderarea din partea LABORATOIRES A-DERMA la conținutul acestor site-uri web și/sau aplicații și, cu atât mai mult, la utilizarea care ar putea fi făcută din acestea. 
În consecință, LABORATOIRES A-DERMA nu poate fi trasă la răspundere pentru conținutul, produsele, serviciile, publicitatea, modulele cookie sau alte elemente ale acestor site-uri web, precum și pentru orice fel de pierderi, dovedite sau presupuse, consecutive sau în legătură cu utilizarea acestor informații, servicii sau date disponibile pe aceste site-uri web și/sau aplicații. 

Hiperlink-urile pot fi create pe site-ul web numai cu autorizația prealabilă scrisă a LABORATOIRES A-DERMA. Toate cererile de autorizare trebuie să fie trimise la următoarea adresă: contact.aderma@pierre-fabre.com  
 

 

ARTICOLUL 10 - POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE 

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe site-ul web, LABORATOIRES A-DERMA invită utilizatorii să consulte tabelul cu module cookie la următoarea adresă:https://www.aderma.ro/politica-de-confidentialitate 

 


ARTICOLUL 11 - NULITATEA ȘI NULITATEA PARȚIALĂ

În cazul în care una dintre dispozițiile CGU este declarată nulă și neavenită printr-o modificare a legislației, a reglementărilor sau printr-o hotărâre judecătorească, acest lucru nu va afecta în niciun fel valabilitatea și conformitatea cu celelalte dispoziții ale CGU. 
Faptul că una dintre părți nu se poate prevala de una dintre dispozițiile CGU nu constituie o renunțare la dreptul acesteia de a invoca aceleași dispoziții la o dată ulterioară. 
 


ARTICOLUL 12 - DISPOZIȚII DIVERSE

În cazul în care una dintre dispozițiile din prezentele CGU își pierde valabilitatea sau dacă o dispoziție se dovedește a conține o lacună, dispoziția în cauză va fi înlocuită cu una care se apropie cel mai mult de aceasta din punct de vedere al interpretării juridice. 
Utilizatorii declară și recunosc că au citit CGU, iar utilizarea site-ului web constituie din partea utilizatorilor o acceptare totală și necondiționată a tuturor CGU. 
Pentru orice întrebări referitoare la CGU, sau orice întrebare sau observație cu privire la site-ul web sau la contul de utilizator, utilizatorii pot scrie la următoarea adresă: contact.aderma@pierre-fabre.com
 


ARTICOLUL 13 - MODIFICAREA CGU 

CGU pot fi modificate în orice moment de către LABORATOIRES A-DERMA. Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări. Orice utilizare a site-ului web după notificarea unei modificări va constitui o acceptare a CGU. CGU aplicabile vor fi atunci cele în vigoare pe site-ul web la data utilizării acestuia de către un utilizator. În cazul unui dezacord cu privire la modificările aduse CGU, utilizatorul este de acord să nu acceseze site-ul web. 
În cazul unei traduceri a CGU, numai versiunea în limba franceză este valabilă și aplicabilă. 
 


ARTICOLUL 14 - LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI

CGU sunt supuse legislației franceze. 
Orice litigiu care apare în legătură cu CGU va fi supus medierii înainte de orice acțiune legală sau de arbitraj. În cazul în care medierea eșuează, litigiul este adus în fața instanței franceze competente. 

Sus